Šilutės pirmosios gimnazijos mokinės ukrainietės Viktorija, Vika, Diana ir Alina bei jų mokytoja Viktorija apsilankė H.Šojaus muziejuje, kur sužinojo daug įdomių faktų apie mūsų krašto istoriją. Ilgėliau merginos stabtelėjo prie informacijos apie Antrojo pasaulinio karo baisumus, palietusius ne tiki lietuvių, bet ir ukrainiečių tautą.

Taip pat merginos ir jų mokytoja apžiūrėjo Vaškinių figūrų parodą. Čia galima buvo išvysti įvairių įžymybių vaškinių figūrų nuo seniausių iki šių laikų.

 

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas