Gimnazijos pirmokai su klasės vadove, muzikos mokytoja G.Pociene ir kūno kultūros mokytoju V.Kirjanovu lankėsi Kintų Vydūno kultūros centre, kur susipažino su Vydūno asmenybės bruožais, sprendė kryžiažodžius, meditavo Tilsmo kambaryje. Id mokiniai pasidalijo įspūdžiais:

E.Kavaliauskas: „(...) Vydūnas sakė, kad reikia dirbti mėgiamą darbą, ir taip darydamas tapsi tos srities specialistu."

P.Mišelinskaitė: „(...) Vydūno kultūros centras anksčiau buvo mokykla, Vydūnas čia mokė vaikus. (...)  Man čia labai patiko, tai vieną įdomiausių vietų, kur esu apsilankiusi."

A.Vaivadaitė: „(...) Vydūnas kūrė muziką ir grojo arfa. (...) Vydūnas yra pasakęs: „Kalba yra tautai kaip sielos žadas kūnui." 

E.Montvilas: „(...) Sužinojau, kad Vydūnas mokė jaunus žmones atrasti save. (...) Jis atsisakė mokyti vaikus vokiečių kalbos, sėdėjo kalėjime. Tikrasis vardas  Vilhelmas Storostas. Ekskursija visai patiko, buvo informatyvi ir iš dalies įdomi. (...)"

N.Daukšys: „(...) Vydūnas buvo vegetaras. (...) Sirgo plaučių džiova."

A.Gudauskas: „(...) Jis skatino sveiką gyvenseną, nevartojo alkoholio (...)"

A.Jasinevičiūtė: „(...) Buvo labai smagi pamoka, daug išmokom ir sužinojom. Mano nuomone, tokios pamokos yra geriau, negu sėdėti mokyklos suole."

E.Miknevičiūtė: „(...) Vydūnas augo gausioje šeimoje. (...) Nugyveno 84 metus. (...) Ekskursija labai patiko. Galėtume daugiau važiuoti į tokias ekskursijas, nes tai galima daugiau visko sužinoti."

L.Preikšas: „(...) Jis dirbo mokytoju ir mokė vokiečių kalbos, bet neilgai, nes suprato, kad taip naikinama lietuvių kalba. (...) Taip pat turėjo chorą, kuriame buvo dainuojamos lietuviškos dainos."

V,Radavičiūtė: „Sirgo sunkia liga nuo paauglystės. (...) Tikino žmones daryti gyvenime, ką jie patys nori."

N.Mauricaitė: „(...) Vydūnas mirė 153 m. Vokietijoje. Perlaidotas Bitėnų kapinėse prie Rambyno kalno. (...) Edukacija patiko, nes sužinojome daug įdomių dalykų apie Vydūną - Vilhelmą Storostą. Išvyka buvo naudinga ir smagi."

E.Liutkevičiūtė: „(...) Vydūno kultūros centras labai įdomus, susijęs su Vydūno gyvenimu. (...) Man patiko sužinoti, kokia įdomi ir savotiška asmenybė jis buvo."

A.Juškaitė: „(...) Ši kelionė man patiko, daug sužinojau ir išmokau."

G.Svitkina: „(...) Vydūnas susituokė su sesele, jie negalėjo turėti vaikų. Bet sutarė, kad gyvens laimingai vienas kitam padėdami. (...)"

E.Kirklytė: „(...) Vydūnas buvo sveikuolis, veganas. (...) Jis turėjo ilgus plaukus (...)"

E.Marcinkonis: „(...) Man patiko Vydūno kultūros centre atlikti įvairias užduotis. Daug sužinojome apie Vydūną. Jis sirgo nepagydoma liga, bet jis ją įveikė tapdamas vegetaru, darydamas kvėpavimo  pratimus ir medituodamas (...)"

M.Mockus: „(...) Vydūnas organizavo lietuviškas šventes (...)"

A.Žemaitaitis: „(...) Vydūnas grojo arfa ir kūrė dainas."

D.Austynas: „(...) Man labai patiko Vydūno kultūros centre, nes buvo įdomios užduotys (...)"

 

   

 

 

 

  

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas