Šiandien gimnazijoje mūsų viešnios iš Ukrainos
Viktorija, Alina ir Diana su savo mokytoja Viktorija
dalyvavo dailės terapijos užsiėmime, kurį inicijavo
gimnazijos psichologė Rūta Gagienė.

Tapymas ant vandens nuramina, atpalaiduoja, padeda užsimiršti.
Terminą „Meno terapija“ pirmą kartą
sugalvojo menininkas Andrianas Hillas 1938 m.
Šis metodas buvo taikomas dirbant su vaikais,
išvežtais iš nacių stovyklų Antrojo pasaulinio karo metais.
Tai padeda išlieti jausmus ir emocijas,
dirbti su savo mintimis, nusiteikti studijoms ir spręsti gyvenimo problemas,
didinti savigarbą ar tiesiog atsipalaiduoti.
Šiandien mums tikrai pavyko nusišypsoti ir išlaikyti pozityvią nuotaiką!

Informavo ir fotografavo Viktorija Moldaševa

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas