Sveikiname ir linkime ateinančią savaitę sėkmės atstovaujant mokyklai rajono etape. 

 

Lietuvių kalbos olimpiados rezultatai (2022-12-14)

 

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Taškai

Vieta

Mokytoja

1

Jonaitytė Gerda

I a

29

I

J.Kiaupienė

2

Basevičiūtė Vaida

I a

24

II

J.Kiaupienė

3

Cirtautas Adrijus

I c

23

III

L.Liepinienė

 

 

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Taškai

Vieta

Mokytoja

1

Matulevičiūtė Danielė

II a

36

I

L.Venckienė

2

Urbanavičiūtė Gabija

II a

24

II

L.Venckienė

3

Mincevič Kornelija Nikita

II b

23

III

L.Liepinienė

 

 

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Taškai

Vieta

Mokytoja

1

Liekytė Inelda

III b

29

I

J.Kiaupienė

2

Grigaitis Gerardas

III a

25

II

V.Galinskienė

3

Girdvainytė Toma

III b

18

III

J.Kiaupienė

 

 

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Taškai

Vieta

Mokytoja

1

Lazaraitytė Lukrecija

IV a

35

I

J.Ežerinskė

2

Stankevičius Nojus

IV b

25

II

V.Galinskienė

3

Uždavinytė Edilija

IV b

24

III

L.Venckienė

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas