„Tapatybės kodas“: mūsų mokytoja Vaida Galinskienė ir abiturientė Lukrecija Lazaraitytė (nuo 8 min):

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000276230/tapatybes-kodas-nematerialaus-kulturos-paveldo-vertybiu-irasymo-i-savada-iskilmes?fbclid=IwAR31Gy0j3Ofz5MB6dDhk_9xeiWoRW7hIbhQk1XNM9iRSD6Ybw3Sr4_TDmX4

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į sąvadą iškilmės vyko gegužės 15 dieną. Vilniaus rotušėje pagerbti Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių puoselėtojai ir įsteigti sertifikatai. Tarp jų ir mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vaida Galinskienė su abituriente Lukrecija Lazaraityte. Ir į Šilutės kraštą parvažiuoja pirmasis nacionalinė nematerialaus paveldo vertybės sertifikatas: šišioniškių tarmė. Esame įvertinti!

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas