Renginys, kuriame susitinka beveik prieš pusę šimto metų mokyklą baigę mokiniai, renginys, kur jaunoji karta stebina savo iniciatyvomis ir energija, renginys, kur džiaugiamasi vienas kitu ir susitikę klasiokai žada iškelti savo pagamintą vėliavą su pelėdžiukais, renginys, kur nėra pralaimėtojų, kur skamba dainos, padėkos, kur nominuojami šauniausi, kur išrenkamas net asmeninis vakaro karalius, kur šokama, plojama ir grožimasi lazerių šou... Renginys, kur įdedama tiek meilės, kur nebijoma suklysti, kur netgi dingusi elektra negali išgąsdinti...

Fotografavo Karina Tamašauskaitė

 Metų lyderis – Titas Jocys (voką atplėšė Šilutės raj. sav. vicemeras Tomas Budrikis), Metų mokytojas – Daiva Strazdauskienė (voką atplėšė Šilutės raj. sav. darbuotojas Jokūbas Budvytis), Metų mokinys – Lukrecija Lazaraitytė (voką atplėšė Vida Kvederienė), Metų sportininkas – Viktorija Palaheich (voką atplėšė Aleksas Kvederis), Metų liežuvis – Lukrecija Lazaraitytė ir Izabelė Sudeikytė (voką atplėšė Marijus Budraitis), Metų pozityvas – Vaida Galinskienė (voką atplėšė Algridas Gečas), Metų pergalė – Tinklinio komanda (voką atplėšė Šilutės raj. sav. tarybos narė Lijana Jagintavičienė), Metų inicatyva – Kovo 11-osios „Nepriklausomybės taurė“ organizatoriai (voką atplėšė Šilutės raj. sav. Jaunimo reikalų koordinatorė Eglė Česnienė), Metų frazė – „Aš kalbu labai rimtai“ Nijolė Rievaltienė (voką atplėšė lyderių akademijos lektorius Aivaras Buitkus), Metų stilius – Audronė Vaičiulionytė (voką atplėšė Vygantas Stoškus), Metų partneris – Šilutės Pamario progimnazija (voką atplėšė gimnazijos direktorė Laima Spirgienė).

Dėkojame rėmėjams ir svečiams: T. Budrikiui, L. Jagintavičienei, M. Budraičiui, J. Budvyčiui, A. Buitkui, „Kubanai“, V. Stoškui, E. Česnienei, V. ir A. Kvederiams. Renginio vedėjai: G. Džalagonija, P. Overlingaitė, G. Stumbrytė, V. Basevičiūtė, R. Macko, D. Urniežiūtė, M. Mickutė, B. Mickienė. Renginio dalyvius sveikino: šokių kolektyvas „Atlaja“ (vad. R. Kurpeikytė), šokių kolektyvas „Kubana“ (vad. D. Žvingilaitė,)estrados ir gitaros studija „10 kabinetas“ ir solistė Goda Džalagonija (vad. V. Stoškus). Už įgarsinimą, apšvietimą ir lazerių šou dėkojame Sound Spot (Ž. Paulauskui ir L. Kasparavičiui).

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas