Birželio  26 – 30 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko stovykla „Gamtamokslis“. Stovyklos metu derinome mokinių poilsį su kūrybine, tiriamąja ir praktine veikla. Šių metų stovyklos tema – vanduo. Mokiniai sprendė vandens kokybės problemas, atliko vandens savybių tyrimą, matavo vandens telkinių tėkmės greitį bei mokėsi nustatyti vandens kiekį žmogaus organizme. Stovykloje veikė kūrybinės dirbtuvės: mokiniai piešė ant vandens, atliko keramikos darbus. Vyko į 2 edukacines išvykas. Stovyklos metu vaikai aktyviai pramogavo, džiaugėsi vasaros malonumais, ugdė kompetencijas, įgijo naujų patirčių ir tobulėjo.  

 

 

  

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas