Sveikiname Titą Jocį, užėmusį II vietą 9-12 klasių grupėje Nacionalinės teisės žinių olimpiadoje „Teisė kiekvienam“! Olimpiadą sudarė du etapai. Pirmas etapas vyko nuotoliniu būdu. Į antrąjį etapą Mykolo Riomerio universitete pateko 300 mokinių geriausiai atsakiusių į 30 klausimų pirmame etape, tarp jų ir Titas. Būsimam abiturientui antrame etape pavyko laimėti II vietą ir piniginį prizą. Liepos 7 dieną vyks apdovanojimų ceremonija, kurioje dalyvaus partneriai, LR Teisingumo ministrė ir kiti svečiai.  #teisesziniuolimpiada #TeisėMRU #suMRU

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas