Bumpsint obuoliams į žemę ir krintant žvaigždėms nejučia pastebime, kad artėja spalvingas ir ūkanotas ruduo. Kol jis dar tik ant slenksčio, kvietėme mokytojus pasidalinti savo vasaros įspūdžiais. 

Mano vasara - tai jūra, gėlės, kelionės, nauji įspūdžiai ir iššūkiai, knygos, gardus maistas ir puiki nuotaika. (Rusų kalbos mokytoja Zina Vostrikova)

Mano įsimintiniausia šios vasaros kelionė buvo į Italiją prie Gardos ežero. (Muzikos mokytoja Giedrė Pocienė)

Mano patys įsimintiniausi vaizdai - iš atostogų Aukštuosiuose Tatruose Slovakijoje. Tarp debesų puikiai tinka „pravėdinti“ galvą, gali pajusti kalnų didybę, gamtos grožį, įkvėpti gaivaus kalnų oro. (Rusų kalbos mokytoja Loreta Butkienė) 

Vasara. Išgyvenau kūrybinį iššūkį - dalyvavau Klaipėdos muzikinio teatro operoje ,,Klaipėda". Vaidinau šišioniškių dvasią. Buvo sunku, bet labai įdomu: bendravimas su nuostabiais solistais ir kitais kūrėjais, Muzikinio teatro darbo specifika ir, žinoma, žiūrovų vertinimai. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi aktoryste profesionalioje scenoje. (Lietuvių kalbos ir literatūros bei retorikos mokytoja Vaida Galinskienė)

Šių metų mano vasara buvo kalnuota tiek geografiškai, tiek ir emociškai. Tatrų kalnus pažinau iš Lenkijos Zakopanės miesto pusės ir iš Slovakijos. 7 kilometrų žygis pėsčiomis akmenuotu kalnų taku buvo fizinis ir emocinis iššūkis. Tiesa, kad nors vieną kartą išvydęs kalnus, jų nepamirši visą gyvenimą. (Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Liepinienė)

Ši vasara man siejasi su skaudžiais praradimais ir džiugiais atradimais. Toks gyvenimas... Visgi daug buvo šviesių dienų, įdomių susitikimų, įsimintinų kelionių... Pailsėjau ir jau laukiu įprastos kasdienybės, nors taip pat svajoju apie būsimos vasaros keliones. (Lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytoja Jolita Ežerinskė)   

Man ypač įsiminė vasaros pradžia ir pabaiga - pradžioje dalyvavau Nacionalinio saugumo mokymuose mokytojams Motiejaus Pečiulionio batalione Pajūryje, o pabaigoje - asociacijos ,,Karjeros Kodas" seminare stovykloje „Įkvėpk 6“.

Noriu pasidalinti džiaugsminga atostogų akimirka  - Jonuko krikštynomis. (Dailės mokytoja Jūratė Leonienė)

Atostogos tai daugiau laiko savo pomėgiams. Gali nukeliauti toliau, daugiau laiko skirti savo draugams ir šeimai, keltis ir eiti miegoti kitu laiku. Išskirčiau atostogų laiką Švedijoje, kur daug laukinės gamtos ir tylos. (Informatikos mokytojas Alvydas Ežerinskis)

Bus daugiau!

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas