Atsisveikinant 
 
kai paskutinė vasaros žvaigždė
išsirpusi į šlapią žolę kris
pasaulis atsidus ir sumažės - -
po savo širdimi pravers duris
 
rami naktis - anapus žengs visi -
garsai, kerai, ūkai, tankmių būtybės
kažkas mažytis man į ranką įsikibęs
vos girdimai paklaus
ar dar esi
 
žvaigždynų koriui meteorais lašant
kaip gervuogė išnokusi tamsa
sugers ir mus ir pasimetusį kažką
bus taip tyku bet tos tylos bus maža
 
kažkas į mus nueinančius dėbsos
kol žemė vėl įkvėps ir išsiplės
 
jauti? ten po širdim dabar nešies -
lyg kėkšto plunksną -
atspindį šviesos (Ilzė Butkutė)
 
O mes sveikiname tave, būsimas ar esamas gimnaziste! Lauksime gimnazijos kieme Rugsėjo pirmąją dieną 10 valandą ryte. 
 
Pamokų laikas rugsėjo 4 - 8 d.
  1. 8.00 – 8.35
  2. 8.45 – 9.20
  3. 9.30 – 10.05
  4. 10.25 – 11.00
  5. 11.20 – 11.55
  6. 12.05 – 12.40
  7. 12.50 – 13.25
  8. 13.35 – 14.10
  9. 14.20 – 14.55

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas