Rugsėjo 12 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje buvo minima vaisiaus alkoholinio sindromo (VAS) diena. Šios akcijos metu I-IV klasių mokiniams buvo vedamos pamokos apie pasekmes vartojant alkoholį nėštumo metu. Mokiniai spalvino akmenukus "Raudonais bateliais", o bendruomenė prisidėjo avėdama raudona avalyne. Taip visi parodėme bendrystę su sergančiais VAS. Akciją organizavo psichologė Rūta Gagienė, visuomenės sveikatos specialistė Jovita Naujokienė.

Nuoroda į straipsnį.

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas