Dar nepaskelbta


2021 m. gimnazijoje mokėsi 89 abiturientai. Abiturientai laikė 265 valstybinius brandos egzaminus ir 21 mokyklinį brandos egzaminą.
Abiturientai geriausiai išlaikė šiuos valstybinius brandos egzaminus: anglų kalbos balų vidurkis –61 balas; IT – 50,8 balai; geresni rezultatai už praėjusių metų yra biologijos; fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, truputį geresni ir matematikos. Mažesni balai yra chemijos, geografijos ir istorijos.
Abiturientai VBE 100 % išlaikė: biologijos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, geografijos; istorijos - 97 % , anglų kalbos 97 %, lietuvių kalbos ir literatūros 92%.
Vieno mokinio valstybinio brandos egzamino (anglų kalbos) darbas įvertintas aukščiausiu įvertinimu -100 balų; vieno mokinio valstybinio brandos egzamino (anglų kalbos) darbas įvertintas 99 balais. Aukščiausius įvertinimus gavę abiturientai ir jų mokytojai buvo pakviesti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos organizuojamą šimtukininkų pagerbimo šventę.
54% abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas, 7 % abiturientų pasirinko tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 23,6 % abiturientų įsidarbino (iš jų 3 % išvyko dirbti į užsienį).