Praėjusių metų rudenį mūsų gimnazistai su biologijos mokytoja D.Strazdauskiene dalyvavo edukaciniame konkurse "Olympis". 

II laipsnio diplomai įteikti K.V.Spirgiui (Ib), A.Cirtautaitei (IIc), R.Ramanauskaitei (IIIb), M.Padeginskaitei (IIIb), III laipsnio diplomai - E.Kavaliauskui (Ib), D.Petrošiui (IIc), I.Šimašiūtei (IIb).  Sveikiname!