Sveikiname rajono istorijos olimpiados prizinių vietų laimėtojas - Aristėją Būdvydaitę  (Ia) -  3 vieta, Emiliją Bernotaitę  (IVb) - 1 vieta, Rūtą Mikužytę (IVa) - 3 vieta. Gimnazistes paruošė istorijos mokytoja Laima Toliušienė. Taip pat džiaugiamės  Emilija Dambrauskaite (IIc) - 3 vieta ir Germanu Urbonavičiumi (IVa) - 2 vieta. Gimnazistus paruošė istorijos mokytojas Algirdas Gečas. Puiki žinia Kovo 11 - osios dienos proga!