Gimnazijos bibliotekoje gauta net 31 egz. knygų skirtų jaunimui.

Kviečiame susipažinti  su knygų aprašymais  → čia

Ketvirtadienio popietę gimnazijoje vyko Meninio skaitymo konkursas, skirtas Mažosios Lietuvos metraštininkės I.Simonaitytės metams paminėti. Gimnazistai skaitė K.Donelaičio, V.Mačernio, V.Mykolaičio-Putino ir J.Vaičiūnaitės tekstus. Nors būrelis skaitovų ir negausus, bet žiūrovai turėjo galimybę "išskristi" į poezijos ir prozos tolius. Sveikiname atstovausiančius mūsų gimnazijai abiturientus rajone: R.Petrylaitę (ruošėsi su mokytoja J.Kiaupiene), N.Luziną (ruošėsi pats, paskatino mokytoja J.Ežerinskė). Taip pat džiaugiamės  trečiokais gimnazistais, kuriems linkime sėkmės rajono konkurse: I.Sudeikyte ir P.Narbutu (ruošėsi su mokytoja V.Galinskiene).  

Skaityti daugiau...

K.Tamašauskaitės nuotrauka

Nojus Stankevičius dalyvavo  Lietuvos mokinių (11 kl.) anglų kalbos olimpiados savivaldybių (rajoninis) etape, vykusiame sausio 20 (THE ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD 2022 (FORM 11)) ir užėmė pirmą vietą.

Gimnazistas dalyvaus Šalies (respublikiniame) anglų kalbos olimpiados etape, kurį  numatoma rengti 2022 m. vasario 26 d. Sveikiname Nojų ir jo anglų kalbos mokytoją Kristiną Sodonienę!

Muzikos ir etikos mokytoja iš Vilniaus Gintarė Razulevičiūte gimnazistams vedė paskaitą „,Kaip palaikyti pozityvų mąstymą net ir sunkiausiuose gyvenimo etapuose". Pasitelkdama A.Maslou poreikių piramidės pavyzdį viešnia kalbino gimnazistus, pasakojo apie savo gyvenimą iki ir po nelaimės bei priminė, kad žmogaus galimybių ribų nežino niekas. Paskaitą inicijavo mokyklos savivaldos pirmininkė Vytautė Kubaitytė ir savivaldos „Savi“ nariai.   

Informavo V.Kubaitytė, fotografavo A.Ežerinskis

Daugiau apie viešnią: https://www.youtube.com/watch?v=KTdTqxASOaY

Šį ketvirtadienį Mažosios Lietuvos tarmės puoselėtojos - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V.Galinskienė ir jos mokinė trečiokė L.Lazaraitytė - pristatė trims klasėms XIX a. pradžios ir XX a. pradžios lietuvininkės rūbų detales. Klasės draugai juokavo, kad pasiklausę Lukrecijos suprato, kokia graži ir neįprasta yra mūsų krašto tarmė, tačiau be vertėjo susikalbėti nepavyktų. Mažosios Lietuvos tarmės puoselėtojos papasakojo, kad Lukrecija ruošiasi dalyvauti Etninės kultūros olimpiadoje Mažosios Lietuvos regione ir atstovaus mūsų rajonui. Taip pat, pamilusi šios krašto tarmę, gimnazistė išmoko pati austi juostas.  Linkime sėkmės mokytojai ir jos mokinei olimpiadoje!

Skaityti daugiau...

Rajono informatikos olimpiadoje, vykusioje 2021 m. gruodžio 14 d., dalyvavo 15 mokinių, besimokančių Šilutės rajono gimnazijų I-IV klasėse. Dalyvauti informatikos olimpiados Šalies etapo atrankinėje dalyje deleguoti du Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai:

  • Norbutas Mantas, 1c (9) kl.  (I vieta)
  • Mackevičius Martynas, 3c (11) kl. (II vieta)

Sveikiname!

Skaityti daugiau...

Su šventėmis Jus sveikina
ir savo darbelius, sukurtus belaukiant šv. Kalėdų,
Jums siunčia gimnazistės ir jų mokytoja N. Titienė.
 

 
 
Penktadienį gimnazistai, besidomintys programavimu, kompiuteriniu dizainu lankėsi Klaipėdoje. "Klaipėda ID"(https://klaipedaid.lt/lt/) organizavo renginį, skirtą susipažinti su 6 IT įmonių veikla. Smalsūs IT gerbėjai lankėsi Klaipėdos mokslo technologijų parke, LightHouse inovacijų klube, Kultūros fabrike, bendravo su įmonių vadovais, projektų vadovais, programuotojais. Buvo diskutuojama apie programuotojo karjerą, įmonių veiklą, motyvaciją ir mokymąsi visą gyvenimą. Buvo įdomu!!!
Ačiū organizatoriams iš "Klaipėda ID" Kristinai, Viktorijai ir kt. 
Skaityti daugiau...

Informuoja Aristėja Būdvydaitė: "Gruodžio 11 dieną vykome į Litexpo rūmus, kur dalyvavo 129 komandos. Čia susirinko žmonės su skirtingomis idėjomis. Pristatėme savo verslą (papuošalus) komisijai, kuri vertino pagal keletą kriterijų: inovatyvumą, ekologiškumą, klausė apie finansų valdymą bei ateities planą... Įgijome naujų patirčių, pažinčių bei gavome gerų patarimų. Mes esame "ISAJSHOP" (ISA - Inelda Liekytė, Simona Mizgirytė ir Aristėja Būdvydaitė) ir kviesime jus įsigyti rankų darbo papuošalų. Dėkojame pavaduotojai Daivai Jakienei už pagalbą ir palaikymą." 

Skaityti daugiau...

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas