Šilutės pirmosios gimnazijos estrados studija "Skating in Pyjamas" dalyvavo Klaipėdos Kaziuko švėntinėje programoje. Vadovas Vygantas Stoškus

Skaityti daugiau...

Vasario 22 dieną mūsų gimnazijos III klasės mokinė Lukrecija Lazaraitytė dalyvavo Lietuvos mokinių Etninės kultūros olimpiados II etape (ruošėsi su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Galinskiene). Susumavus abiejų Olimpiados užduočių (testo ir etnokultūrinės veiklos ir raiškos) rezultatus, Mažosios Lietuvos regione įgyvendinamo IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados antrojo etapo 9–12 kl. amžiaus grupėje gimnazistė laimėjo II vietą. Dėkojame už etninės kultūros puoselėjimą, puikius rezultatus ir linkime kuo didžiausios sėkmės šalies etape.

Abiturientai N.Šašilkinas (kūrė eilėraštį) ir M.Mačiulis (piešė) apdovanoti už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse "Švenčiu Lietuvą", skirtame Vasario 16-ajai. Su mokiniais džiaugiasi ir lietuvių kalbos mokytoja J.Ežerinskė. 

Fotografavo N.Luzinas

Skaityti daugiau...

Sveikiname trečioką gimnazistą Roką Venckų, laimėjusį pirmąją vietą matematikos rajono olimpiadoje. Rokui pasiruošti padėjo matematikos mokytoja Audronė Vaičiulionytė.  

IIIa klasės mokinė Lukrecija Lazaraitytė vasario 21 dieną dalyvavo Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti skirtame renginyje Skuodo meno mokykloje. Renginį organizavo Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka. Mūsų gimnazistė apdovanota diplomu (parašytu žemaičių tarme) už Žemaitijos regiono konkurse “Skaitymai žemaitiškai”, skirtame  Simono Daukanto 228-osioms gimimo metinėms, tarp 10-12 klasių mokinių užėmus pirmąja vietą.

Skaityti daugiau...

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

IV klasių gimnazistų 

koliažų-aplikacijų paroda

"Miškas"

 

        Visą parodą žiūrėti   Čia 

"Bebras" yra tarptautinė iniciatyva, kurios tikslas – skatinti informatiką (ar kompiuterių mokslų studijas, ar kompiuteriją) ir informatinį mąstymą ne tik tarp įvairaus amžiaus mokytojų ir mokinių, bet ir supažindinti visuomenę. Konkursas vyko vasario 5 d. Tai buvo jau II etapas. Į šį etapą pateko mokiniai, surinkę I etape didelį taškų skaičių. Tarp 9 klasių respublikoje Vėjūnė Lukošiūtė užėmė 7 vietą! Tarp 12 klasių respublikoje Elista Ščervianinaitė - 4 vieta, Nojus Luzinas  - 11 vieta,  Laura Venckutė - 96 vieta. II etapo partneriai: Vilniaus universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras. Jaunuolius skatina ir moko informatikos mokytojai Alvydas Ežerinskis ir Diana Rumšienė. 

Praėjusį penktadienį visi gimnazijos mokiniai dalyvavo didžiausioje nuotolinėje pamokoje "Mokonomika", kur klausėsi paskaitų apie finansinį raštingumą, tvarumą, pilietiškumą. O šią savaitę trečiokai ir ketvirtokai  gimnazistai lankosi Šilutės H.Šojaus muziejuje, kur eksponuojamas patrauklus pasakojimas apie lietuvių literatūrą "Lietuvių literatūros įdomybės: nuo seniausių laikų iki šiandien!" Nors neretai mokiniai pabrėžia pamokų mokykloje svarbą, visgi jie pasidžiaugia ir kitokio pobūdžio užsiėmimais, praturtinančiais besimokančiojo dvasią. 

1a mokinė Danielė Matulevičiutė rajono Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmė 2 vietą, rajoniniame 9-10 klasių anglų kalbos konkurse - 3 vietą. Merginai pasiruošti padėjo mokytojos Lijana Venckienė ir Irena Šulgienė. Sveikiname!

Sveikiname rajono chemijos olimpiados prizininkus: abiturientę R.Petrylaitę (4b, I vieta), trečioką gimnazistą G.Radzevičių (3a, III vieta) ir pirmokę gimnazistę D.Matulevičiutę (1a, III vieta). Jaunuolius paruošė chemijos mokytoja D.Jokšienė. Valio!

Fotografavo K.Tamašauskaitė

 

 

 Gimnazijos bibliotekoje gauta net 31 egz. knygų skirtų jaunimui.

Kviečiame susipažinti  su knygų aprašymais  → čia

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas