Gimnazijoje kasmet vyksta "trikampio" susirinkimai - dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Aptariami mokinių darbai, žingsniai sėkmės link, lankomumo problemos, egzaminų pasirinkimai. 

Šį penktadienį viena dalis abiturientų klausėsi apie studijas užsienyje, o kita dalis susitiko su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialiste J.Pečiuriene. Specialistė pristatė savo nelengvą, bet prasmingą darbą, abiturientai galėjo išbandyti alkostesterį, antrankius, narkotikų patikros testą. Dėkojame už iniciatyvas pavaduotojai D.Jakienei, abiturientui D.Žemaičiui, už fotografijas - A.Naujokui, D.Žemaičiui. 

Skaityti daugiau...

Kas labiausia nustebino mane Kaune?

Spalio pabaigoje Šilutės pirmosios gimnazijos antrokai gimnazistai kartu su savo auklėtojais Irena Šulgiene, Algirdu Geču, Jūrate Leoniene  vyko į edukacinę kelionę Kaune giliau susipažinti su laikinąja Lietuvos sostine, joje esančia istorine Prezidentūra ir kitais kadaise svarbią funkciją atlikusiais pastatais.

Skaityti daugiau...


Šiandien gimnazijoje mūsų viešnios iš Ukrainos
Viktorija, Alina ir Diana su savo mokytoja Viktorija
dalyvavo dailės terapijos užsiėmime, kurį inicijavo
gimnazijos psichologė Rūta Gagienė.
Skaityti daugiau...

Gimnazijos pirmokai su klasės vadove, muzikos mokytoja G.Pociene ir kūno kultūros mokytoju V.Kirjanovu lankėsi Kintų Vydūno kultūros centre, kur susipažino su Vydūno asmenybės bruožais, sprendė kryžiažodžius, meditavo Tilsmo kambaryje. Id mokiniai pasidalijo įspūdžiais:

Skaityti daugiau...

,,Atmintis nežino senaties“ 

                       /Just. Marcinkevičius/

  Išlydėjome nuostabų žmogų, profesionalų kolegą, didį Mokytoją Anatolijų Žibaitį. Ilgokai tylėjome. Reikėjo laiko prisijaukinti šią žinią, susitaikyti. Keletą dienų gyvenome prisiminimais. Labai šviesiais.

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinės ukrainietės Viktorija, Vika, Diana ir Alina bei jų mokytoja Viktorija apsilankė H.Šojaus muziejuje, kur sužinojo daug įdomių faktų apie mūsų krašto istoriją. Ilgėliau merginos stabtelėjo prie informacijos apie Antrojo pasaulinio karo baisumus, palietusius ne tiki lietuvių, bet ir ukrainiečių tautą.

Skaityti daugiau...

Nuoširdžiausi sveikinimai visiems mokytojams! Linkiu neblėstančios didingos šviesos, kuria Jūs dalijatės su kitais.

Gimnazijos mokinių vardu sveikina abiturientė Kotryna Stankutė. Įėjimą papuošė dailės mokytoja Jūratė Leonienė

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/silutespirmojigim

Rugsėjo 22 -  spalio 2 dienomis 21 Šilutės pirmosios gimnazijos mokinys ir mainų vadovai J.Ežerinskė ir A.Ežerinskis jau viešėjo Bukstehudės Halepageno gimnazijoje.  Šis mainų vizitas jau skaičiuoja 31-erius gimnazijų draugystės metus.

Skaityti daugiau...

Gimnazistai paminėjo Europos judumo savaitę. Nors pliaupė lietus ir numatytas žygis neįvyko, visgi kai kurios klasės ir pasportavo, ir papozavo. 

Fotografavo G.Radzevičius

Lietuvių kalbos mokytojos šį antradienį vyko į Židikų Šatrijos Raganos muziejų, kur išklausė gidės pasakojimo apie rašytojos ir labdarės Šatrijos Raganos gyvenimą ir išvydo įdomią ekspoziciją, įamžinančią iškilią asmenybę, aplankė koplyčią kapinėse, kur rašytoja palaidota su savo mamate. Pakeliui dar grožėtasi Renavo dvaru ir užkopta ant Padievaičio piliakalnio. 

https://mazeikiumuziejus.lt/muziejaus-filialai/rasytojos-marijos-peckauskaites-satrijos-raganos-memorialinis-muziejus/

Skaityti daugiau...

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas