Vasario 24d. vyko etninės kultūros olimpiada, kurioje dalyvavo atstovai iš Mažosios Lietuvos regiono. Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos IIb klasės mokinė Lukrecija Lazaraitytė. Olimpiada buvo sudaryta iš dviejų dalių: praktinės ir teorinės. Lukrecija užėmė pirmąją vietą ir toliau keliauja į respublikinę olimpiadą, kuri vyks balandžio 23d. Padėjo pasiruošti mokytoja Vaida Galinskienė. Linkime jai sėkmės. 

Praėjusių metų rudenį mūsų gimnazistai su biologijos mokytoja D.Strazdauskiene dalyvavo edukaciniame konkurse "Olympis". 

II laipsnio diplomai įteikti K.V.Spirgiui (Ib), A.Cirtautaitei (IIc), R.Ramanauskaitei (IIIb), M.Padeginskaitei (IIIb), III laipsnio diplomai - E.Kavaliauskui (Ib), D.Petrošiui (IIc), I.Šimašiūtei (IIb).  Sveikiname!

 

Mes - „Tavo robotas“ reaktorius. Komplikuotų protų energija, kuri veda visą organizaciją į priekį. Kiekvieną dieną nuo mažiausių efemeriškų uždavinių iki atsakingų ilgalaikių projektų stengiamės būti vieningi ir viską daryti su meile bei atsakomybe. Už kiekvieno mūsų pasiekimo, nuopelno, atradimo yra šie mums brangūs žmonės, jie ir yra "Tavo robotas". Tarp jų gali būti ir tu - ateik!

Pasižiūrėti veiklos pristatymą (video).

 

 

Gimnazijos biblioteka sulaukė dovanų nuo https://patogupirkti.lt/: vokiečių rašytojos Antje Babendererde romano „Sniego šokėjas“, anglų romanisto Beth Morrey knygos „Išgelbėti Misę Karmaikl“, Vytauto V. Landsbergio dramos kūrinių, paremtų dokumentine medžiaga, „Trys pjesės“ bei Kortelių žaidimo „Kas ir Kodėl? Geriausia Tavo smegenų mankšta“. Dėkojame knygynui! Nekantriai laukiame skaitytojų, norinčių draugauti su literatūra. Skaitykime, dovanokime ir draugaukime!

 

 

 

Sveikiname IIIc klasę ir atstovę G.Petrošiūtę, laimėjusią rajono mokinių viktorinoje "Švęskime Lietuvos gimtadienį"! Iškovota pirmoji vieta tarp rajono gimnazijų ir pelnytas Šilutės rajono savivaldybės mero įsteigtas prizas - kelionė į muziejų Klaipėdoje. Sveikiname ir istorijos mokytoją A.Gečą!

Skaityti daugiau...

Su Vasario 16-a, Lietuvos valstybės atkūrimo diena sveikina Šilutės pirmos gimnazijos estrados studija.

Pasiklausykite...

Mokantis linkime išlikti atsakingiems, susikaupusiems ir dalykiškiems, poilsio valandėlėmis – džiugiems, linksmiems, nerūpestingiems.

Gyvenime linkime būti laimingais žmonėmis.

 

Gimnazijos administracija

Džiaugiamės merginomis, laimėjusiomis antrąsias vietas rajone: E.Bernotaite (IV kl.) - rajono Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja J.Ežerinskė), G.Lozoraityte (IV kl.) ir I.Sudeikyte (II kl.) -  rajono Meninio skaitymo konkurse (mokytoja V.Galinskienė). B.Berneckytė (III kl.) rajono mokinių Meninio skaitymo konkurse apdovanota už gebėjimą emociškai paveikti klausytoją (merginą paruošė mokytoja V.Galinskienė). Sveikiname!

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ OLIMPIADŲ PRIZININKAI:

 

Sveikiname Emiliją Bernotaitę (IVb) su 1 vieta Šilutės rajono 12 klasių fizikos olimpiadoje (ruošė mokytojas Jonas Jaunius)

Sveikiname Miretą Metrikytę (IVb) su 2 vieta Šilutės rajono 12 klasių matematikos olimpiadoje (ruošė mokytoja Zina Valužienė)

Skaityti daugiau...

(...) Bet kas gi aš esu?.. Jūs norite žinoti…
- Turbūt kažkoks keistų troškimų lydinys,-
Ne vienas, į mane pažvelgęs, pasakys.

Taip! Trokštu – nes esu gyvenimo besotis -
Gyvent, gyvent, visus kaskart mylėt labiau,
Galbūt ir dar ko nors… Argi aš pats žinau…

"V.Mačernis Žiemos sonetas" 22, Šarnelė, 1944.II.13

Vasario 2 dieną vyko Meninio skaitymo konkursas, skirtas V.Mačernio 100-osioms gimimo metinėms prisiminti. 2021 m. paskelbti V.Mačernio metais. Konkurso metu išrinkti gimnazistai, atstovausiantys mūsų gimnazijai rajone: R.Vaičiulytė, K.Stankutė, I.Sudeikytė, B.Berneckytė, G.Lozoraitytė. Sveikiname ir pirmosios, ir antrosios vietos laimėtojus. Pirmosios vietos laimėtojams linkime sėkmės rajone. 

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas