Abiturientės Lukrecija Lazaraitytė ir Izabelė Sudeikyte su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Galinskiene dalyvavo rajoninėje 9 - 12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinėje - kūrybinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba: saviraiškos būdai ir galimybės”. Konferencijos tikslas ir uždaviniai: sudaryti galimybę mokiniams bei mokytojams atskleisti ir pademonstruoti savo kūrybinius, meninius, tiriamuosius gebėjimus gilinantis į gimtosios kalbos grožį, suvokiant teksto prasmę, pajaučiant žodžio galią bei jo svarbą asmenybės tobulėjimui.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057107213931

Skaityti daugiau...

Kovo 20 - 31 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko sąmoningumo savaitė be patyčių. Televizoriaus ekrane buvo rodomos skaidrės apie draugystę, bendravimą. Gimnazijos bibliotekoje parengtas knygų stendas su temomis "Bendradarbiavimas", "Savęs pažinimas". Gimnazijos amfiteatre mokiniai pasirinkdami spalvą žymėjo savo nuotaikas ant "Jausmų puodelio". Spalvotoji savaitė prasidėjo nuo kovo 27 ir tęsėsi iki 31 d.

Skaityti daugiau...

Šiuo metu kas savaitę girdime vis kitą gimnazijos skambučio melodiją. Jas sukūrė šie mokiniai: Grigaitis Gerardas 3a, Pielikys Nerijus 3a, Armonas Andrius 3b, Šeputis Ovidijus 3b, Burzdžius Manfredas 3c, Damulis Rytis 3c, Jocys Titas 3c, Sungaila Airidas 3c, Tiriūnas Linas 3c, Vitkus Laurynas 3c, Tamašauskaitė Karina 2a, Jašinauskas Tadas 1a, Ričkus Dominykas 1b. Mokiniams padeda muzikos mokytoja Giedrė Pocienė.  

Gimnazijoje tęsiasi spalvų savaitė - antradienis skirtas ramybės spalvai - žaliai. Taip pat šiandien mokiniai per kūno kultūras pamokas išbandė šiaurietišką ėjimą. O per padėkos pertrauką bendrauta su Augustu Bartkumi, rajoninės technologijų olimpiados II vietos laimėtoju, ir mokytoju Arvydu Grigoniu.

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos vadovai ir bendruomenė dėkoja tėveliams už paramą gimnazijai, pervedant 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos.
Nuoširdžiai prašome tai padaryti ir šiemet iki gegužės 1 d. elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512. Detalią instrukciją rasite čia.

Šilutės pirmosios gimnazijos rekvizitai: 
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190696252.
Paramos gavėjo pavadinimas – Šilutės pirmoji gimnazija. Jei iškiltų klausimų, prašome skambinti ir teirautis tel. (8 441) 62008. 

Šilutės pirmosios gimnazijos direktorė Laima Spirgienė.
Dėkojame už bendradarbiavimą ir Jūsų gerumą.

Kovo 24 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje aktų salėje vyko viktorina "Užkrečiamos ligos ABC". Dalyvavo II a, b, c gimnazijos klasės mokiniai. Tikslas - supažindinti mokinius su užkrečiamomis ligomis ir jų profilaktika. Prasidedant viktorinai mokiniai buvo suskirstyti į 12 komandų ir varžėsi tarpusavyje atsakinėdami į klausimus.

Skaityti daugiau...

Šį pirmadienį "Dryžuotojo šaliko" teatro studijos nariai kvietė gimnazijos bendruomenę paminėti pasaulinę Teatro dieną ir sudalyvauti akcijoje - fotosesijoje "Tragedija ir komedija". Taip pat gimnazistai prisidėjo prie spalvų savaitės kvietimo pasipuošti geltonu akcentu. Kol jaunesnieji gimnazistai per pertraukas šėlsta, abiturientai jau laiko viešojo lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitas. 

Teatro dienos iniciatorės - Milda, Greta, Gabija, Karina, fotografavo Karina Tamašauskaitė

Skaityti daugiau...

Trečiokai gimnazistai, kurie mokosi Teisės pagrindų, I a  b c d klasėse vedė pamoką apie nepilnamečių atsakomybę pagal BK ir ANK bei pristatė Tabako kontrolės įstatymą. Buvo įdomios diskusijos apie rūkymo žalą ir nepilnamečių atsakomybę.

Vykdant projektą ,,Kompetencijų akademija", istorijos mokytojos Laimos Toliušienės iniciatyva Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko istorijos ir pilietiškumo pamoka, kurią vedė LR Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, istorikas profesorius Valdas Rakutis. Į pamoką buvo pakviesti ir Vydūno gimnazijos gimnazistai.

https://www.youtube.com/watch?v=yCyFz-8cwJw

Skaityti daugiau...

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas