"Tėvynės labui!" - skambėjo Kariuomenės dienos šventinėje rikiuotėje iš gimnazistų lūpų. Šią dieną vyko ir susitikimai su kariuomenės ir pasienio atstovais, kinologais, ypač džiaugtasi, kad mus aplanko buvę gimnazistai, pasirinkę šias garbingas profesijas.  

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje jau pakvipo Kalėdomis. Technologijų mokytoja N.Titienė pakvietė pinti kalėdinius vainikus. Ši tradicija gyvuoja gimnazijoje ne vienerius metus. Kol mes turime vienas kitą, kol galime susiburti, tol gyva viltis, kad Kalėdų dvasia gyvens tarp mūsų ir per šventes, ir kas dieną.

2022 m.

 

73 abiturientai laikė 236 VBE. Šių metų VBE balų vidurkis 45 balai. Šis rezultatas 5 balais didesnis lyginant juos su 2021 m. rezultatais.
Šiais metais džiugina tai, kad pasirinkusieji laikyti anglų kalbos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų, geografijos valstybinius brandos egzaminus, visi gavo teigiamus įvertinimus ir nei vienas nenusivylė neišlaikęs egzamino.
Iš 9 valstybinių brandos egzaminų - keturių dalykų balų vidurkiai yra didesni už 2021 m.: lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, informacinių technologijų ir geografijos. Mažesni rezultatai yra fizikos ir matematikos. Kitų dalykų rezultatai išliko mažai pakitę.
Mes kasmet turime kuo pasidžiaugti. Šiemet net 13 laikiusiųjų valstybinį egzaminą perkopė  86 balų ribą. Populiariausias egzaminas išlieka anglų kalbos. Laikė 65 abiturientai. Visi išlaikė, o 9-ių įvertinimai yra aukštesniojo lygio. Maksimalius 100 balų įvertinimus iš valstybinių egzaminų gavo Roberta Petrylaitė – lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja Jovita Kiaupienė) ir anglų kalbos (mokytoja Kristina Sodonienė).

Gimnazijoje vyko informacinių technologijų olimpiada. Į rajono turą pateko šie gimnazistai: L.Kasparavičius (IVb), M.Mackevičius (IVc), E.Sokolov (IVc), V.Žukaitė (IVc), K.V.Spirgys (IIIb), M.Norbutas (IIc). Sveikiname ir linkime sėkmės tiek mokiniams, tiek juos paruošusiam mokytojui A.Ežerinskiui.  

Mūsų miestelį ir gimnaziją pasiekė džiugi žinia - MO muziejus su edukacijomis lankosi Šilutės H.Šojaus muziejuje ir kviečia dalyvauti! "Istorijos iš lagamino" jau sužavėjo mūsų gimnazistus. Muziejuje gali būti įdomu. Būtinai apsilankykite! 

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje kasmet vyksta "trikampio" susirinkimai - dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Aptariami mokinių darbai, žingsniai sėkmės link, lankomumo problemos, egzaminų pasirinkimai. 

Šį penktadienį viena dalis abiturientų klausėsi apie studijas užsienyje, o kita dalis susitiko su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialiste J.Pečiuriene. Specialistė pristatė savo nelengvą, bet prasmingą darbą, abiturientai galėjo išbandyti alkostesterį, antrankius, narkotikų patikros testą. Dėkojame už iniciatyvas pavaduotojai D.Jakienei, abiturientui D.Žemaičiui, už fotografijas - A.Naujokui, D.Žemaičiui. 

Skaityti daugiau...

Kas labiausia nustebino mane Kaune?

Spalio pabaigoje Šilutės pirmosios gimnazijos antrokai gimnazistai kartu su savo auklėtojais Irena Šulgiene, Algirdu Geču, Jūrate Leoniene  vyko į edukacinę kelionę Kaune giliau susipažinti su laikinąja Lietuvos sostine, joje esančia istorine Prezidentūra ir kitais kadaise svarbią funkciją atlikusiais pastatais.

Skaityti daugiau...


Šiandien gimnazijoje mūsų viešnios iš Ukrainos
Viktorija, Alina ir Diana su savo mokytoja Viktorija
dalyvavo dailės terapijos užsiėmime, kurį inicijavo
gimnazijos psichologė Rūta Gagienė.
Skaityti daugiau...

Gimnazijos pirmokai su klasės vadove, muzikos mokytoja G.Pociene ir kūno kultūros mokytoju V.Kirjanovu lankėsi Kintų Vydūno kultūros centre, kur susipažino su Vydūno asmenybės bruožais, sprendė kryžiažodžius, meditavo Tilsmo kambaryje. Id mokiniai pasidalijo įspūdžiais:

Skaityti daugiau...

,,Atmintis nežino senaties“ 

                       /Just. Marcinkevičius/

  Išlydėjome nuostabų žmogų, profesionalų kolegą, didį Mokytoją Anatolijų Žibaitį. Ilgokai tylėjome. Reikėjo laiko prisijaukinti šią žinią, susitaikyti. Keletą dienų gyvenome prisiminimais. Labai šviesiais.

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinės ukrainietės Viktorija, Vika, Diana ir Alina bei jų mokytoja Viktorija apsilankė H.Šojaus muziejuje, kur sužinojo daug įdomių faktų apie mūsų krašto istoriją. Ilgėliau merginos stabtelėjo prie informacijos apie Antrojo pasaulinio karo baisumus, palietusius ne tiki lietuvių, bet ir ukrainiečių tautą.

Skaityti daugiau...

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas